Tin tức

Tư Vấn Thiết Kế Chiếu Sáng

Tư vấn thiết kế chiều sáng.

  • Chiếu sáng văn phòng.
  • Chiếu sáng nhà xưởng, kho lạnh với các loại đèn chống thắm chống cháy nổ.
  • Chiếu sáng đường công cộng.
  • Chiếu sáng khuôn viên sân vườn, tiểu đảo, đèn nước.
  • Chiếu sáng sân bóng, sân tenis.
  • Chiếu sáng các mục quảng cáo ngoài trời.