Chi tiết công trình

Nhà Xưởng Đức Phát

Địa Điểm: KCN Tân Tạo

Thông tin chung