Chi tiết công trình

Thận kiều laza

Chiếu sáng Thận kiều laza 

Thông tin chung