Chi tiết công trình

Đường D1 Đại Học Quốc Gia TPHCM

Địa Điểm: Đường D1 Đại Học Quốc Gia TP HCM

Thông tin chung